3 marca 2024

Czy istnieją dowody potwierdzające Zmartwychwstanie Chrystusa?

1

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najbardziej fundamentalną prawdą chrześcijańskiej wiary.


Ponieważ przekracza ona ludzkie pojmowanie i postrzeganie świata, w rzeczywistości nigdy nie poznamy rozstrzygających dowodów na zmartwychwstanie Naszego Pana. Możemy jednak poszukiwać przesłanek potwierdzających świadectwo o pustym grobie. Czy takie przesłanki istnieją? A jeśli tak, to jak się prezentują?