Grzegorz Braun w Mielcu, 16.08.2014. Wykład pt. “Czy nadchodzi wojna i czy powinniśmy na nią iść?”- spotkanie ze znanym dokumentalistą i publicystą

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

6 komentarzy

 1. Szczęśliwe zakończenie to przetrwanie do kresu życia na Ziemi na skutek wypalania wodoru na naszej gwieździe Słońce.Po liście rozwodowym opisanym przez polskiego badacza antyku Tadeusza Zielińskiego w HELLENIZM A JUDAIZM.Następstwem wybraństwa okazał się być rozwój CYWILIZACJI ŻYDOWSKIEJ,którą Feliks Koneczny nazwał CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.Poprzez reformację aż do radykalizacji wczesnych myśli Karola Marksa mamy do czynienia ze zwalczaniem wartości CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ,która przeszła swoją ewolucyjną drogę.Ukraina to zmilitaryzowany handel wojna i pokojem.Proces opisał Feliks Koneczny w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA,a językiem matematyki potwierdził Song Hongbing w WOJNA O PIENIĄDZ.Pokazał historię bankowości od czasów wojen napoleońskiej na przykładzie sagi rodu Mayer-Rothschild.Jest ŻYDOWSKA EWOLUCYJNA STRATEGIA GRUPOWA,którą nie uwzględnia się w oficjalnej polskiej polityce historycznej.Przewrotność jej to ŻYDOBOLSZEWIZM,który przejął w działaniu rosyjski rasizm,a obecny ŻYDOBANDERYZM ten rasizm zaktywizował.Nie spełniło się marzenie prezydenta Roosevelta aby z Rosją bolszewicką wpływać na politykę globalną.Nie można wykluczyć powrotu do projektu politycznego JUDEOPOLONIA w czym pomocną może być JUDEOUKRAINA.Początkiem globalnej wojny może być walka zła ze złem to jest ZAKONÓW : SPEKULACJI (korzenie rasizmu żydowskiego) i SIŁY (korzenie rasizmu rosyjskiego).Na tle wojny o pieniądz dochodzi do egzotycznej koalicji ROSJA-CHINY,która w rozrachunku finansowym eliminuje dolara.
  Polska pozostaje między Wschodem a Zachodem (analiza Feliksa Konecznego) tylko inaczej,bo już globalnie.Wiele mówiące jest ocenzurowanie wystąpienie duchownego profesora Tadeusza Guza :

  https://www.youtube.com/watch?v=XVcxFVf_HJU .

 2. Wszystko miało swój początek w liście rozwodowym opisanym przez Tadeusza Zielińskiego w HELLENIZM A JUDAIZM.Zaczął się rozwój CYWILIZACJI ŻYDOWSKIEJ,którą opisał Feliks Koneczny nazywając ją CYWILIZACJĄ PODWÓJNEJ MORALNOŚCI.
  KŁAMSTWO urosło do czynnika stanowiącego o rozwoju intelektualnym człowieka!!!!!!!
  Preludium iii WŚ to WOJNA O PIENIĄDZ,którą opisał Song Hongbing.Wtej książce potwierdził językiem matematyki proces handlowania wojną i pokojem opisany przez Feliksa Konecznego w CYWILIZACJA ŻYDOWSKA.Aktualnie zmilitaryzował się ten handel na Ukrainie walką zła ze złem to jest ZAKONÓW : SPEKULACJI (korzenie rasizmu żydowskiego) i SIŁY (korzenie rasizmu rosyjskiego).
  Godna uwagi jest przewrotność wynikająca z ŻYDOWSKIEJ EWOLUCYJNIE UKSZTAŁTOWANEJ STRATEGII GRUPOWEJ.ŻYDOBOLSZEWIZM przejął w działaniu rosyjski rasizm,ŻYDOBANDERYZM ten rasizm zaktywizował.Zbliżyli się do siebie antypolscy kolaboranci ostaniej okupacji Żydzi (kolaboranci z sowietami) i Ukraińcy (kolaboranci z nazistami).Nie można wykluczyć aktualności projektu politycznego JUDEOPOLONIA umocnionego przez ewentualny nowy JUDEOUKRAINY..
  W ramach trwającej WOJNY O PIENIĄDZ dla pomniejszenia wartości dolara powstała egzotyczna koalicja rosyjsko-chińska.Polska dalej między Wschodem a Zachodem jak to analizował Feliks Koneczny,tylko inaczej bo bardziej globalnie.

 3. Trzeba się zgodzić z duchownym profesorem Tadeuszem Guzem,że wszystko się zaczyna od filozofii.Przedstawił historię mysli filozoficznej od reformacji do radykalizacji wczesnych myśli Karola Marksa,czyli CHAOSU i NICOŚCI.Wiele znaczy ocenzurowanie jego stanowiska dotyczącego “strategii katolików wobec lewicy”,co ma związek z jakością nauki wiary :
  https://www.youtube.com/watch?v=XVcxFVf_HJU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *