Czy niekatolicy będą zbawieni?

Bóg zbawił wszystkich ludzi, a Duch Boży działa w wielu miejscach na świecie, gdzie żyją ludzie, gdyż Bóg pragnie każdemu człowiekowi okazać swoje miłosierdzie. Działając w swoim Kościele, Bóg pewność zbawienia daje katolikom, ludziom innej wiary – nadzieję zbawienia.

Są jednak sytuacje, gdy człowiek, bez względu na wyznawaną wiarę – świadomie odrzuca Bożą miłość i zbawienie, zdradza Boga lub zapisane w naturze prawo moralne, wybiera zło, nienawiść, grzech i śmierć… Ks. Sławomir Kostrzewa

Podobne

Ostatnio poruszane tematy