Czy Nowy Testament unieważnia Stary Testament?

Wielu katolików zastanawia się nad sensem poznawania Starego Testamentu. Głośno zadaje się pytanie, czy dla wyznawców Chrystusa Stary Testament nie powinien mieć wyraźnie niższego statusu niż Nowy i jaka jest współczesna wartość Prawa Mojżeszowego. Czy Stary Testament został zniesiony poprzez nadejście Nowego i co to oznacza dla katolika?