Czy obronimy się przed obrońcami demokracji?

Komuniści starannie przygotowali się do „oddania władzy”. Stworzono szereg instytucji mających „strzec demokracji”.( np. Rzecznik Praw Obywatelskich, CBOS). Szczególnie ważnym był Trybunał Konstytucyjny – pełniący rolę „bezpiecznika”, gdyby rozwój wypadków wyrwał się z pod kontroli komunistów.

Podobne