Czy warto inwestować w elektrownie jądrowe?

Państwa najwyżej rozwinięte odchodzą od energetyki jądrowej. Jeśli uwzględnić koszty likwidacji elektrowni i kłopotliwe składowanie odpadów, energia ta jest najdroższa.

Podobne