Czym są organizacje i grupy pseudonarodowe?

Leszek Żebrowski: Coraz częściej mamy do czynienia z przebierańcami, podszywającymi się pod ideę narodową. Są oni narodowi w formie, ale na ogół sowieccy, czy prosowieccy w treści.