Czytanie „Tygodnika Powszechnego” grozi utratą wiary

Ks. prof. Dariusz Oko ostrzega oraz demaskuje prawdziwe oblicze „Tygodnika Powszechnego”. Judaszowo-kainowe postępowanie, zaangażowanie w promocję homo-herezji, oraz wrogiej Kościołowi ideologii gender, prześladowanie wiernych katolickiej nauce moralnej.


PCh24.pl