Rozmowa z misjonarzem, ks. Zygmuntem Kwiatkowskim SJ