Demoforming – skąd ta obsuwa?

Siedemdziesiąt pięć lat temu Ameryka potrafiła w kilka lat zamienić pokonanych przeciwników w państwa demokratyczne, szybko budujące dostatek i sojusznicze.


Dziś próba powtórzenia tego sukcesu, przy znacznie większej przewadze materiałowej i technologicznej oraz wsparciu całego Zachodu kończy się serią spektakularnych katastrof – od Libii i Egiptu, przez Syrię i Irak, po Afganistan. Pytanie o przyczyny tej obsuwy jest zarazem pytaniem o skutki zmian, jakimi przeorano zachodnie, dawniej wolnorynkowe i demokratyczne państwa, o sens ich obecnego istnienia i o przyszłość cywilizacji.
Rafał Ziemkiewicz