Deputowani do PE by się trochę hamowali, gdyby była kara śmierci za zdradę stanu!

6

Stanisław Michalkiewicz o prymacie prawa unijnego nad polskim i różnych aspektach stosowania (lub nie) kary śmierci