Dla Ukraińców UPA to są ich Żołnierze Wyklęci, a Bandera bohater

Maria Przełomiec, która w rozmowie odniosła się do 3. rocznicy protestów na Majdanie i 12. rocznicy wybuchu „Pomarańczowej Rewolucji” na Ukrainie.

Podobne