Rafał Otoka-Frąckiewicz o przykładach bezsensownego niszczenia zabytków w Polsce