Tylko jeden Kościół Chrystus Pan założył. Jedną prawdę boskim słowem głosił. Za owczarnię jedną życie swe położył!