Dobromir Sośnierz na temat LGBTIQXYZ+

Podobnie jak w przypadku feministek, homoseksuaiści i inni tego typu przeszli z pozycyji obronnych do ofensywnych, z ukrywającej się mniejszości, stali się rozpanoszoną szlachtą nowego porządku świata, której nie można nazwać po imieniu, jeśli sobie tego nie życzy.

Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby w Unii Europejskiej martwić się o prawa osób z dysfunkcjami seksualności czyli tzw. LGBTIQXYZ i tam tak dalej.

Treść rezolucji PE:

„[PE] wzywa Komisję do ujęcia w swoich przyszłych pracach nad prawami osób LGBTI perspektywy przekrojowej, do uwzględnienia doświadczeń związanych z dyskryminacją intersekcjonalną, której doświadczają marginalizowane osoby LGBTI, oraz do opracowania środków w celu zaspokojenia ich szczególnych potrzeb, w tym poprzez udostępnienie finansowania na specjalne sieci wsparcia dla marginalizowanych grup LGBTI;”

Jeśli ktoś myśli, że wycinając sobie to i przyszywając coś innego, zmienia płeć, no to oczywiście ma prawo tak myśleć, ale ktoś inny z drugiej strony ma prawo myśleć coś innego. I ma prawo takie poglądy wyrażać w sieci i nie tylko.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy