Dr Stanisław Krajski: Dlaczego Polska jest atakowana przez środowiska żydowskie?

W Polsce były trzy środowiska żydowskie – ortodoksyjny wyznawcy judaizmu, chasydzi i Żydzi postkomunistyczni, lewicujący. PiS obraził wszystkich polskich Żydów, podejmując za ich plecami dialog i współpracę ze środowiskami chasydzkimi, czyli kabalistycznymi, co dla wyznawców judaizmu jest nie do przyjęcia. PiS skupił się na współpracy z Chabad-Lubawicz, co musiało być źle odebrane.

Podobne

Ostatnio poruszane tematy