Dziś prawdziwych nazistów już nieee maaaaa!

Stanisław Michalkiewicz o reperkusjach i „światowych echach” Marszu Niepodległości (albo – Nacjonalistów, jak chcą sami zainteresowani) w Warszawie w 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą i o apelu do Umiłowanych Przywódców w obronie wolności słowa

Podobne