Rozmowa z Krzysztofem Karoniem, badaczem historii marksizmu