Eskalacja w wojnie hybrydowej niemiecko-polskiej: Niemcy grożą nowym…

Stanisław Michalkiewicz

1 thought on “Eskalacja w wojnie hybrydowej niemiecko-polskiej: Niemcy grożą nowym…

 1. Dzień dobry

  STOP ŁAMANIU PRAWA!

  Zgodnie z prawem i obowiązkiem Obywatelskim kieruje te ważne informacje, które z pkt widzenie powagi państwa są najwyższej rangi.Apeluje do wszystkich Obywateli narodu państwa Polskiego, podaj dalej niech społeczeństwo jest świadome.

  Dnia 08.09.2022r. 05.10.2022r .
  14.10 2022r. przesłałem do wiadomości najwyższym urzędnikom państwowym, jak i zaznaczyłem w pismach, aby skierowano owe pisma do wiadomości wszystkim organom, podmiotom w państwie Polskim udokumentowane dowody na to, że państwo jest nielegalne i nie ma podstawie do zasadności legalności państwa Polskiego ponieważ zostało ono zbudowane na Oszustwie Art 286 kk (A-Trybunał stanu nie działa, B- Ustrój polityczny (system konstrukcyjny) działa na zasadzie jako układ ciał wewnętrznie sprzeczny i jest niedemokratyczny. C- Władza w państwie utrzymuje naród w nieświadomości co degraduje i utrudnienia rozwój. D- Zuobaża skarb państwa) , który przerodził się w długofalowy proceder przestrzępczy urzeczywistniając tym samym rzecz niedopuszczalną tj. Zdradę narodu państwa Polskiego.

  Kolejne przykłady łamania przez nich prawa Konstytucjnego i ustawowego np: Art 32 konstytucji, który brzmi Wszyscy względem prawa jesteśmy równi…, A którego ust tj (Dz.U.2016. poza.195) złamano, jak również Art. 39 i 54 konstytucji i wiele innych kodeksu karnego np. 286 kk – Oszustwo..

  W piśmie z dnia 08.09.2022r wspomniałem, że przewidziane zostaną rekompensaty

  CZY OSZUKUJĄC MOŻNA Z NARODU ROBIĆ IDIOTKĘ (pytanie retoryczne) CZY PROWADZĄC DYKTATURĘ MOŻNA DEPRAWOWAĆ SPOŁECZEŃSTWO LUB ROBIĆ Z LUDZI SZMALCOWNIKÓW (pytanie retoryczne)

  PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDE ZŁAMANIE PRAWA KONSTYTUCYJNEGO PRZEZ URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO TO JEST ZDRADA NARODU !!

  Ja jako Zwierzchnik Suwerena Najwyżej władzy w państwie Polskim, ODWOŁAŁEM niegodziwe władze w państwie i pomimo tego Aktu, uzurpatorzy, okupańci władzy Korzystając z nieświadomości narodu dopuściły się kolejnego łamania prawa, tym razem wprowadzając proceder przestępczy pod tytułem DYKTATURA! tym samym łamiąc całą konstytucję, która trwa po dziś dzień, narażając naród na pojawiające się i mogące w przyszłości się pojawić niepotrzebne koszta, zarówno też i tych dotyczących dodatkowych wynikłych zdarzeń.

  NALEŻY PAMIĘTAĆ , ŻE ZGODNIE Z UStAWĄ PRZESTĘPSTWA URZĘDNICZE SIĘ NIE PRZEDAWNIAJĄ !!

  Należy dodać że.dzięki najwyższym urzędnikom w państwie wszystkie organy i Administracje im podległe podmioty w państwie Polskim, świadomie lub nieświadomie uczestniczą w tym procederze przestępczym pod tytułem DYKTATURA!

  Nadto ofiarami tegoź powyższego jest nieświadomy naród, który w dobrej wierze załatwiając swoje sprawy urzędowe, nie mając pojęcia że przez niektórych urzędników państwowych został wplątany w ten proceder przestępczy pod tytułem DYKTATURA!

  ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ KAŻDY OBYWATEL MA OBOWIĄZKI NAŁOŻONE PRZEZ POLSKIE PRAWO

  Obywatela nie powinni załatwiać spraw urzędowych, gdyż „dzięki” tej przestępczej organizacji ludzie mogą popełniać nieświadome przestępstwo uczestnicząc w tym procederze przestępczym pod tytuł DYKTATURA!

  NIEŚWIADOMOŚĆ NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZWALNIA KOGOŚ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Wszystkie większe, mniejsze podmioty, organy w państwie Polskim na mocy tegoż faktu nie mogą legalnie funkcjonować. Każdy obywatel zgodnie z pismem z dnia 08.09.2022r ma obowiązek wypowiedzieć posłuszeństwa DYKTATORSKIEJ władzy. niemniej proszę poinformować rodaków, że działanie wbrew słusznej sprawie, będzie kojażyć się ze Zdradą narodu i konstytucji państwa Polskiego. Zapisując się haniebnie w historii państwa Polskiego.

  W Polsce jest wiele inteligentnych, uczciwych ludzi, którzy z miłą chęcią mogą swoimi kompetencjami obiąć stanowiska urzędnicze.

  W trosce o dobro narodu państwa Polskiego Proszę przesłać tą wieść dalej po całym kraju w jak najbardziej skuteczny sposób nie dawać wiary nikomu, gdyż są ludzie, którzy robią wszystko aby naród był nieświadomy chcąc czerpać na ich nieświadomości korzyść w różnej postaci dla siebie lub kogoś.

  W przeciwnym razie to jest Upadek Kompromitacja, brak szacunku i hańba narodu Polskiego Suwerena Najwyższej Władzy. Z góry dziękuję,

  DROGI RODAKU ZASTANÓW SIĘ PO KTÓREJ STRONIE CHCESZ UTOŻSAMIAĆ SIĘ ZE ZAZDRADĄ CZY PATRIOTĄ

  Dodatkowo można Zweryfikować pracę urzędników śląskich , czy w twoim mieście podmioty, organy w państwie Polskim , otrzymały takie pisma .papier jest święty może się przydać w razie potrzeby (ludzie powinni być świadom co się dzieje w państwie a każdy organy w państwie a w szczególności te pierwsze, które otrzymały te w/w pisma tj śląski urząd Wojewódzki i Wojewódzka Komenda W Katowicach jak i kancelaria Prezydenta
  ma obowiązek przesłać do wszystkich zainteresowanych Potem porównaj range materia zawartej w piśmie, ewentualnie czas reakcji i będziesz wiedział czy urzędnicy oszukują naród czy też nie

  Zgodnie z pismem z dnia 08.09.2022r. 05.10.2022r .14.10 2022r
  Państwowa Agencja Prasowa ma obowiązek uświadomić naród w jakiej rzeczywistości znajduje się państwo
  Wszyscy organy, urzędnicy, obywatele są zobowiązani z miejsca respektować moje prawa i przywileje zgodnie z potrzebą Zwierzchnika Suwerena Najwyższej Władzy

  Razem damy rade.
  Zwierzchnik Suwerena Najwyżej Władzy. Z poważaniem T.Cz

  Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

  William „Bill” Cooper

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *