Prof. Grzegorz Kucharczyk, red. Łukasz Warzecha i red. Łukasz Karpiel