23 lutego 2024

Fascynująco o prawdziwym obliczu Konstytucji 3 maja i Stanisławie Lemie

1

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat Konstytucji 3 maja z okazji obchodów kolejnej rocznicy jej uchwalenia. Wielu polityków jak zawsze będzie mówić, że to wielkie święto polskiej demokracji, a tymczasem Konstytucja 3 maja ograniczała demokrację w Polsce! Zniosła wolną elekcję zastępując ją monarchią dziedziczną. Wypowiada się także na temat Stanisława Lem i jego książek, które bardzo ceni.