POLSKOŚĆ nosi się w SERCU, a nie w europejskich certyfikatach! »

6 kwietnia 2016 | | Polityka |

Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Wyszukaj: Adam Andruszkiewicz Polskosc sejm wystąpienie