Wiedeńska Inicjatywa Narodowa

Jesteśmy Polakami, mamy więc obowiązki polskie. Te słowa najpełniej opisują działania i cele, a także ducha grupy młodych Polaków, którym przyszło żyć w Austrii i którzy pomimo tego, co ofiaruje im współczesny świat, nie zapominają o swojej Ojczyźnie, wierze, tradycji i historii.