Bradbury – prorok

451 stopni Fahrenheita to temperatura, w której płonie papier. To także tytuł książki, w której Ray Bradbury opisał przed z górą siedemdziesięciu laty mechanizm rozkładu demokracji liberalnej i jej przekształcania się w tyranię bezmyślności.

Kon-sty-tuc-ja!

Pod wysokim patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris, Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ze wsparciem Komitetu Obrony Demokracji (okazuje się, że wciąż istnieje) i Strajku Kobiet, pod patronatem medialnym portalu oko.press – ufff! – rusza nowa, wielka akcja opozycji.