Czy Polacy chcą usłyszeć prawdę?

Relacja z wystąpienia dr Jana Przybyła dotyczącego oporu ogromnej rzeszy Polaków przed przyjęciem prawdy o własnej kondycji moralnej.

Czym są charyzmaty?

Relacja z wystąpienia teologa dr Jana Przybyła dotyczące charyzmatów czyli szczególnych uzdolnień będących darami łaski bożej, którymi obdarowany powinien służyć wspólnocie wiernych. (Skierniewice, 2019)