Sarmacka duma

Duma z polskiej historii przez czasy zaborów i okupacji była sukcesywnie tłamszona, a prawda o Sarmacji fałszowana i ukrywana. Sarmaci poprzez wieki panowali i przodowali w ówczesnej Europie i świecie. Natomiast najnowsze badania genetyczne dowodzą, że naród polski jest ich genetycznym spadkobiercą, o czym świadczą również polskie cech narodowe.