Zasłużony dyplom za osiągnięcia w dziedzinie szerzenia propagandy »

29 stycznia 2016 | | Opinie i komentarze |

Młodzi ludzie udając członków młodzieżówki KOD, wręczyli Tomaszowi Lisowi piękną niespodziankę

Wyszukaj: dyplom KOD Tomasz Lis