Ewa Kubasiewicz

Ewa Kubasiewicz-Houée – działaczka opozycji w PRL, skazana za rozpowszechnianie ulotki na 10 lat więzienia. Była współpracownikiem Solidarności Walczącej założonej przez Kornela Morawieckiego. Opowiada m.in. o spisku części KOR-u przeciw związkowi „NSZZ Solidarność” i o zdradzie środowiska tzw. pierwszej „Solidarności” przez Bogdana Borusewicza.