Budżet państwa i finanse publiczne

Czym jest budżet państwa i finanse publiczne? Jak są zorganizowane finanse publiczne? Z czego finansowane są wydatki państwa? Jakie są główne pozycje w budżecie państwa?

Wątpliwe umowy, niepewne inwestycje

W szybko rozwijającej się Polsce można spotkać coraz większą ilość instytucji, które określa się mianem piramidy finansowej. Jest to ogromne zagrożenie dla stabilności domowych finansów. Reportaż na przykładzie małej grupy poszkodowanych inwestorów ukazuje sposób funkcjonowania niepewnych instytucji finansowych.

Debata: Rynek kapitałowy w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Podczas debaty poruszano kwestie dotyczące miejsca i roli GPW i rynku kapitałowego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dyskutowano o promowaniu długoterminowego oszczędzania oraz korzyściach płynących z proponowanej reformy emerytalnej.