Przegrany układ

30 lipca 1941 r. premier polskiego rządu w Londynie gen. Władysław Sikorski podpisał z Sowietami układ, przywracający stosunki pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim, zerwane w wyniku sowieckiej napaści na Polskę 17 września.

Kolonia Hitlera

O rabunkowym systemie gospodarczym w Generalnej Guberni, jaki wprowadzili Niemcy, a także o tragicznym losie ludności cywilnej na okupowanej przez Niemcy znaczącej części Polski.