Opowieści barona Münchhausena – „jedynymi ofiarami II WŚ byli Żydzi”

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat ustawy H.R. 943, na podstawie której będą w Stanach Zjednoczonych podjęte przedsięwzięcia zmierzające do zachowania pamięci i promowania wiedzy o Holokauście. Mówi o lobby żydowskim w USA, które ma ogromny wpływ na tamtejszy Kongres.

Twardy front

Reduta Żelazna znajdowała się w masywnym gmachu Dworca Pocztowego i była filarem tzw. Twardego Frontu. Broniono jej od 3 sierpnia 1944 r, aż do końca Powstania Warszawskiego. Będzie to opowieść o niezłomnych Powstańcach, którzy przez cały okres trwania zrywu utrzymali swoje pozycje.