Szokujące słowa działaczy „Solidarności” o grabieży polskich lasów w III RP!

Film pokazuję walkę Solidarności o zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych, takich jak złoża geologiczne, wody i lasy, której ukoronowaniem była I Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza, która weszła w życie 2001 roku, dzięki nieugiętości inicjatorów, po dwóch latach prób blokowania jej na różnych szczeblach procedowania sejmowego.

Zagrożenia i nadzieja dla Polski

Wykład, w którym kwestia zagrożeń jest bardzo dokładnie przeanalizowana. Po pierwsze – Leszek Żebrowski wskazuje skąd brały się „elity” władzy w PRL. Co mają na sumieniu, jak postępowali ojcowie i dziadkowie dzisiejszych europosłów. Jakie zbrodnie ciążą na tych, których Adam Michnik nazwał „ludźmi honoru”. Zagrożenia wynikające z braku dekomunizacji szczególnie służb wojskowych. Obsada resortu sądownictwa.