Debata oszczerstw

„Państwo jest fatalne, państwo jest słabe” – taką bluźnierczą, oszczerczą opinię wyraziła podczas debaty prezydenckiej znana faszystowska dziennikarka Joanna Lichocka. Z kolei Jarosław Gugała – bobrzy agent na pasku imperialistów amerykańskich stwierdził, że w Polsce Ludowej nie ma pracy dla młodych ludzi.