Co z tym Kamerunem? »

13 lutego 2016 | | Opinie i komentarze |

Co z tym Kamerunem pyta lud pracujący miast i WSI. Odpowiedź jest jednak prosta. Kamerun to już nie tylko państwo, ale również premier Wielkiej Brytanii. Ogłosił to tow. Ryszard Niegasnące Słońce Petru w programie Moniki Olejnik.

Wyszukaj: Kamerun propaganda Ryszard Petru