Dlaczego nie słyszymy Boga?

Ludzie często mówią, że nie słyszą Bożego głosu. Bóg mówi do nas każdego dnia, ale my sami jesteśmy „zbyt zajęci”, żeby usłyszeć, co Bóg ma nam do powiedzenia. Bardzo często wypatrujemy „jakiegoś” znaku od Boga i bagatelizujemy jego cichy głos wewnątrz nas.