Matka Boża

Wiele osób błędnie uważa, że była Ona tylko człowiekiem. Niektórzy w swojej pobożności traktują ją na równi z Bogiem. Była osobą wyjątkową. Do tego stopnia, że w innych religiach np. w Islamie jest szanowana jako matka proroka.

Dlaczego nie słyszymy Boga?

Ludzie często mówią, że nie słyszą Bożego głosu. Bóg mówi do nas każdego dnia, ale my sami jesteśmy „zbyt zajęci”, żeby usłyszeć, co Bóg ma nam do powiedzenia. Bardzo często wypatrujemy „jakiegoś” znaku od Boga i bagatelizujemy jego cichy głos wewnątrz nas.