Mamy najlepszy konkordat na świecie! Dzięki komunistom…

Stanisław Krajski wypowiada się na temat konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską i pakietu tzw. ustaw kościelnych uchwalonych w maju 1989 roku, których treść została wynegocjowana między przedstawicielami rządu komunistycznego i Episkopatu Polski.