Leszek Żebrowski: czy dzieci służyły w ZWZ-AK?

Dziś mamy mnóstwo „kombatańców”, którzy jakoby w wieku 10-15 lat masowo byli przyjmowani do AK i prawie natychmiast otrzymywali status „podchorążych” i pośpiesznie stopnie oficerskie: podporuczników i poruczników! W ten sposób niszczony jest etos Polskiego Państwa Podziemnego i AK, przez robienie pośmiewiska z prawdziwych i zasłużonych Weteranów.

Wyborcza nie próżnuje

Leszek Żebrowski: Wyborcza nie próżnuje, pod pozorem „obrony wartości” wypróżnia się ideologicznie. Jeśli chcielibyśmy mierzyć poziom głupoty, wynikającej nie tylko z ideologicznego zacietrzewienia, to dla „Wyborczej” zabrakłoby skali. Poziom ich publikacji i ataków można określić słynną parafrazą: „chcom i muszom ale nie potrafiom”.

Powstanie ’44: teoria spiskowa ma się dobrze, a spiskowcy jeszcze lepiej

Siedemdziesiąta piąta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, skłania – poza refleksjami rocznicowymi – również do rozważań bardziej ogólnej natury. Oto karmieni jesteśmy, praktycznie od samego początku, niezwykle wulgarnymi (pospolitymi) teoriami spiskowymi. Polacy to jakoby taki naród, który zawsze i wszędzie podlega ochoczo działaniom obcych, wrogich sił i zachowuje się zgodnie z ich wolą.

Jan Kaim – nieznany bohater

Wybitny działacz SN, brawurowy dowódca i oficer NOW, NSZ, NOW-AK, po wojnie dwukrotny kurier do kraju z Londynu. Więzień niemieckich kacetów, aresztowany przez UB, przeszedł okrutne śledztwo. Niezłomny, przez współwięźniów nazwany „Męczennikiem Mokotowa”.

Leszek Żebrowski – instytucje zbędne

Ile mamy instytucji całkowicie zbędnych, nie tylko niepotrzebnych, ale wręcz szkodliwych? Instytucje zbędne to takie, które nie są do czegokolwiek potrzebne, pozorują swoją działalność a my musimy utrzymywać je z naszych podatków, z budżetu państwa. Te środki można przeznaczyć na cele pożyteczne.