Decyzje nie dla Polaków

Andrzej Duda to się uda. Uda się w pierwszą podróż zagraniczną do Estonii, nie zaś do Brukseli, aby złożyć demokratyczny hołd i potwierdzić europejskie aspiracje Polski Ludowej – taka informacja obiegła cały postępowy świat. Wielka szansa została zmarnowana.