Premie dla ministrów

By żyło się lepiej! – to sztandarowe hasło polskich demokratów okazuje się być nieśmiertelne. Mimo trwania reżimu kaczystowskiego ta część dziedzictwa Epoki Tuskowskiej jest wciąż żywa.

Ciężka harówa ministrów

– Bycie ministrem to ciężka harówa – tymi słowami Niegasnące Słońce Peru Donald Tusk skomentował rekonstrukcję Rządu Ludowego, który ma siedmiu nowych ministrów.