Tylko niewolnicy kłaniają się bożkom

Człowiek na ziemi jest istotą zależną. Każdy musi oddać jakiejś władzy pokłon – albo będzie to Bóg prawdziwy, albo będą to bożki tego świata. Komu ja oddaję pokłon? Kiedy niszczysz prawdę, dobro, bogacisz się cudzym kosztem, przestajesz się modlić – komu oddajesz pokłon? „Bogu samemu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu służyć będziesz” – zachowując te słowa, człowiek nigdy nie straci wewnętrznej wolności – przypomina o. Piotr Idziak

Nie lekceważ prawdy

W księdze Powtórzonego Prawa czytamy: „A jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz, będziesz się kłaniał obcym Bogom służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie” – Bóg przypomina te słowa ludziom współczesnego świata, w którym prawda jest lekceważona, a prawdą jest sam Jezus Chrystus. Odwrócenie się człowieka od Boga jest największą tragedią świata. Ludzie lekceważą Boga i zabijają Go w swoich sercach, ale zmartwychwstaje On w swoich uczniach i prowadzi Kościół do ostatecznego triumfu – przypomina o. Piotr Idziak