Kolonia Hitlera

O rabunkowym systemie gospodarczym w Generalnej Guberni, jaki wprowadzili Niemcy, a także o tragicznym losie ludności cywilnej na okupowanej przez Niemcy znaczącej części Polski.

Dwie okupacje, dwie konspiracje

We wrześniu 1939 r. Polska została zniszczona przez III Rzeszę Niemiecką oraz Związek Sowiecki. W okresie 1939-1941 między współsprawcami naszego nieszczęścia istniała bardzo ścisła symbioza, nie tylko polityczna i militarna, ale również na płaszczyźnie Gestapo i NKWD. Celem obu potęg było zwalczanie polskich organizacji niepodległościowych.