Podniosłem rękę na władzę ludową, więc mi tę rękę władza ludowa odrąbie!

Stanisław Michalkiewicz nie tylko o incydencie z byłym ZOMO-wcem Hubertem Czerniakiem, także o „zatajonej ręce” kręcącej grupami internetowych swoich krytyków. Zdecydowanie dr Czerniak nie potrafi za pomocą swoich metod leczyć chorób psychicznych.