Czy już czas spieprzać z kraju?

Stanisław Michalkiewicz wypowiada się na temat podnoszenia płacy minimalnej przez rząd dobrej zmiany, Janusza Korwin-Mikke, Ozjasza Goldberga, masonerii, afery „żelazo” oraz Józefa Piłsudskiego i jego polityki.

Wall Street, banki i amerykańska polityka zagraniczna

Dr Jakub Wozinski – Po lekturze książki czytelnik może sobie z pewnością zadawać pytanie, czy upatrywanie w organizacjach typu Rada Stosunków Międzynarodowych czy też Komisja Trójstronna ekspozytury środowisk mających największy wpływ na amerykańską politykę jest w ogóle słuszne…

Podatki, podatki…

Myśląc Ojczyzna – prof. Mirosław Piotrowski: Morawiecki domaga się wprowadzenia kolejnych podatków na poziomie UE