Podatki. Czym są podatki i jakie są ich rodzaje?

Jakie są inne, obok podatków, daniny publiczne? Dlaczego o wpływie podatków na gospodarkę decyduje nie tylko ich wysokość, lecz także przejrzystość, struktura i przewidywalność?

Sośnierz: zobacz na co płacisz podatki!

Lekko i miło trwonią nasze pieniądze na najbardziej zuchwałe programy, ale jak pada pytanie, na co mają iść te wszystkie podatki, to zawsze słyszymy, że oto na same najpożyteczniejsze rzeczy — drogi, mosty, policję, szpitale, szkoły…