To nie była akcja polityczna

– My, jako małżeństwo, wraz z niewielką grupą przyjaciół, rozesłaliśmy smsy i mejle oraz drogą facebookową poinformowaliśmy ludzi, że będzie modlitwa. I to poszło. Oddaliśmy całą sprawę Matce Bożej, a dla niej nie ma rzeczy niemożliwych – Beata Walusiak.

Wpływ skandali obyczajowych i umowy w Magdalence na scene polityczną w Polsce

Polska scena polityczna jest bardzo niestabilna i w każdej chwili, niemal z dnia na dzień, można założyć ugrupowanie polityczne, które osiągnie sukces wyborczy, zauważa właściciel sondażowni Estymator dr Jacek Chołoniewski.

Efekt Tuska

W Polsce Ludowej zaczął działać „efekt Tuska” – taka informacja obiegła cały postępowy świat. Niewątpliwy sukces sił Demokracji, czyli objęcie sterów Eurosojuza przez Niegasnące Słońce Peru, przyczynił się do umocnienia zaufania do Partii i Rządu Ludowego. Wyraża się to w najnowszych sondażach, w których Partia osiągnęła miażdżącą 6-procentową przewagę nad kaczystowskimi wichrzycielami i podżegaczami wojennymi.