Efekt Tuska

W Polsce Ludowej zaczął działać „efekt Tuska” – taka informacja obiegła cały postępowy świat. Niewątpliwy sukces sił Demokracji, czyli objęcie sterów Eurosojuza przez Niegasnące Słońce Peru, przyczynił się do umocnienia zaufania do Partii i Rządu Ludowego. Wyraża się to w najnowszych sondażach, w których Partia osiągnęła miażdżącą 6-procentową przewagę nad kaczystowskimi wichrzycielami i podżegaczami wojennymi.