Jak działa poprawność polityczna?

Czym jest i jak działa poprawność polityczna oraz jaka część społeczeństwa faktycznie ją popiera? Czy jest to uzasadniona forma ochrony uczuć mniejszości, czy może próba narzucenia cenzury?

Ideologia politycznej poprawności – dr Monika Kacprzak

W ramach Forum Katolickiego – Jesień 2013 w Paryżu wystąpienie pani dr Moniki Kacprzak (WSKSiM) na sympozjum przygotowanym przez Studium Filozoficzno – Etyczno – Społeczne im. Jana Pawła II w Paryżu, oraz Instytut Filozofii Boga KUL.