„Za prawdę biją!”

Polska jest jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów świata. Świadczy o tym nie tylko fakt, że przez stulecia emigrowali na nasze ziemie ludzie uciekający przed prześladowaniami innych państw, ale również to, że Polacy nigdy nie podjęli skutecznej próby ukarania tych, którzy Rzeczpospolitą zdradzili.

Nie lekceważ prawdy

W księdze Powtórzonego Prawa czytamy: „A jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz, będziesz się kłaniał obcym Bogom służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie” – Bóg przypomina te słowa ludziom współczesnego świata, w którym prawda jest lekceważona, a prawdą jest sam Jezus Chrystus. Odwrócenie się człowieka od Boga jest największą tragedią świata. Ludzie lekceważą Boga i zabijają Go w swoich sercach, ale zmartwychwstaje On w swoich uczniach i prowadzi Kościół do ostatecznego triumfu – przypomina o. Piotr Idziak