Temu panu dziękujemy

Gdańsk zachował rewolucyjną czujność! – taka informacja obiegła cały postępowy świat. Oto równo pięć lat po sprawie Grzegorza Gilewicza, któremu gdańska ASP odmówiła wpisu na studia, bo nie chciał złożyć przysięgi wierności ideałom sztuki, humanizmu i Demokracji, oto pięć lat po tej dzielnej obronie Postępu gdańska uczelnia znów stanęła na wysokości zadania.

Dywersja Dudy

Postępowa opinia całego świata należycie oceniła prezydenckie plany reformy sądownictwa. Bez wątpienia jest to dywersja. Niestety wciąż nie wiadomo, jaka to dywersja – kaczystowska czy antykaczystowska. Wszystko za sprawą sprzecznych komunikatów, które docierają do ludu pracującego miast i WSI.