PRZEDSZKOLE GENDER

W pewnym północnoeuropejskim mieście władze postanowiły wprowadzić do przedszkoli program wychowawczy mający na celu uświadomienie dzieciom, że płeć nie ma żadnego znaczenia i można samemu decydować o tym, czy jest się chłopcem czy dziewczynką. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego daną placówkę wychowawczą, personel aby uniknąć różnicowania płciowego musi stosować różne twory słowne, co prowadzi do absurdu i zamętu w głowach wychowanków. O tym jest film „Przedszkole Gender”