Czy wszystkie religie są sobie równe?

Współcześnie coraz częściej możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że wszystkie religie są sobie równe, że to według zasad jakiej religii żyjemy jest w zasadzie tylko kwestią gustu, pewnego osobistego smaku.

Dusza duszy nierówna!

Stanisław Michalkiewicz o powodach, dla których istnieje religia, o pozytywnych i negatywnych aspektach Unii Europejskiej i szantażu moralnym zawartym w stosunku do niej „obozu zdrady i zaprzaństwa” i „obozu dobrej zmiany”, o stereotypach i cechach narodowych, o udowodnianiu Żydom, że nie są Żydami, czyli o najbardziej jaskrawym przejawie antysemityzmu, o metodach zwalczania socjalizmu, o tym, po czym poznać książkę, której nie warto czytać, o polskobrzmiących nazwiskach żydowskich, o wszystkich strukturalnych przejawach państwa, czyli o programie byłej Unii Polityki Realnej

Po co nam bierzmowanie?

Jeśli można w stosunku do któregokolwiek sakramentu powiedzieć, że jest on „szczególnie tajemniczy”, to takim sakramentem byłoby bierzmowanie. Tomasz Adamski