Gdzie są mężczyźni?

Bardzo często w kościele widzę matki, które stoją samotnie z dziećmi. Widok podwójnie smutny, bo przecież Ci, którzy mieli otaczać troską swoje rodziny – również troską o zbawienie – przysięgali, że będą to robić.

Odpowiedź na największe zagrożenie w rodzinie

Zakłamanie, utrata potrzeby życia w prawdzie wobec siebie, Boga i innych ludzi – to bez wątpienia największe zagrożenia dotykające dziś rodzin i małżeństw. Jak odnowić w rodzinie potrzebę walki o prawdę? – odpowiedzi udziela ks. Sławomir Kostrzewa